Thông tin đăng nhập

ĐĂNG KÝ

Tạo tài khoản đại lý Đăng ký tại đây.

TRANG BỊ

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và download banner từ Media Studio của chúng tôi.

GiỮ THÔNG TIN

Theo dõi số lượng và hiệu suất khách hàng ngày của bạn tại mục Báo Cáo của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào đối với Chương Trình Đại Lý, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ vn.affiliate@dafabet.com

Bạn cũng có thể tìm hiểu phần Những Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm về những thắc mắc hay gặp.