Thông tin đăng nhập

ĐĂNG KÝ

Tạo tài khoản đại lý Đăng ký tại đây.

TRANG BỊ

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và download banner từ Media Studio của chúng tôi.

GiỮ THÔNG TIN

Theo dõi số lượng và hiệu suất khách hàng ngày của bạn tại mục Báo Cáo của chúng tôi.

THÔNG TIN

  • TỶ LỆ CHIA DOANH THU

Dành một tỷ lệ 25% phần chia doanh thu và giành nguồn thu lớn hơn qua việc có thêm người chơi. Giành lên đến 40% chia sẻ doanh thu!

  • PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN

Nhận tiền hoa hồng đại lý của bạn qua: Money booker, Neteller, Wiretransfer, Bank Transfer hay Tài Khoản Người Chơi Dafabet của bạn!

  • LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Gửi email cho chúng tôi tại vn.affiliate@dafabet.com khi bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào.

 

 

 

Sản phẩm của chúng tôi