Chương Trình Hoa Hồng

Tại chương trình đại lý của Dafabet, bạn sẽ nhận được tỉ lệ hoa hồng ban đầu là 30% của tổng lợi nhuận ròng từ các người chơi mang mã đại lý của mình. Bạn càng kiếm được nhiều người chơi và đem lại nhiều doanh thu, số tiền hoa hồng của bạn sẽ càng lớn. Bạn sẽ nhận được hoa hồng hàng tháng từ những người chơi của mình miễn là họ vẫn tiếp tục chơi và thua.

* Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Kiếm thêm thu nhập dựa trên tất cả người chơi mà bạn giới thiệu cho Nextbet! Thật đơn giản. Chỉ cần tham gia chương trình đại lý của chúng tôi, quảng bá sản phẩm và nhận đến 45% hoa hồng, Tiền hoa hồng cho NextBet ở mức 35% và có thế tăng lên đến 45% theo doanh thu cao nhất dưới đây!

* Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Tại chương trình đại lý của Dafabet, bạn sẽ nhận được tỉ lệ hoa hồng ban đầu là 30% của tổng lợi nhuận ròng từ các người chơi mang mã đại lý của mình. Bạn càng kiếm được nhiều người chơi và đem lại nhiều doanh thu, số tiền hoa hồng của bạn sẽ càng lớn. Bạn sẽ nhận được hoa hồng hàng tháng từ những người chơi của mình miễn là họ vẫn tiếp tục chơi và thua.

* Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Kiếm thêm thu nhập dựa trên tất cả người chơi mà bạn giới thiệu cho Nextbet! Thật đơn giản. Chỉ cần tham gia chương trình đại lý của chúng tôi, quảng bá sản phẩm và nhận đến 45% hoa hồng, Tiền hoa hồng cho NextBet ở mức 35% và có thế tăng lên đến 45% theo doanh thu cao nhất dưới đây!

* Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Muốn liên hệ với chuyên viên đại lý? Liên Hệ Chúng Tôi